عیسی محمودزاده

مقاله IsI در Journal of the Energy Institute

The thermocatalytic alteration of CH4 into highly pure hydrogen and filaments of carbon was investigated on a series of Ni-catalysts with various contents (25, 40, 55, and 70 wt%) supported mesoporous spherical…

بیشتر

مصاحبه با مجید قهرودی

پدال پارت اولمجید قهرودی تا سازمان فضایی ناسا عکسشون رفته برای خرید دوربین مجبور شدم دوچرخم رو بفروشم "راه موفقیت راه آسونی نیست":برگی از افتخارات۱)رتبه پنجم مسابقه بین المللی عکس…

بیشتر